تنورها

دستگاه تنور نانوایی چرخدار حمل و نقل آسان

اینورتردار با قابلیت تنظیم سرعت

با نان درآور و سینی که قابلیت جداسازی را دارد

برای نانوایی های نان خشک ، لواش ، تافتون و غیره