گِردبُر دستگاهی

دستگاه تمام اتوماتیک گِرد تافتون در تنور ماشینی

خمیر را به صورت گرد برش میزند

نحوه کاردکرد دستگاه سه کاره تمام اتوماتیک تافتون مشهدی در تنور دستگاهی

برگشت خمیر ندارد

کار کردن سه کاره گِردبُر تافتون در تنور دستگاهی یا ماشینی

خمیر را خشک نمیکند

شاطریار یا سه کاره گِردبُر تافتون دستگاهی

قابلیت خمیرگیری نرم را دارد

کار کردن دستگاه تمام اتومات گِرد تافتون در تنور دستگاهی

بُرش در وزن و سایزهای مختلف

با قابلیت تنظیم سرعت

دستگاه تمام اتوماتیک گِرد نان خشک در تنور ماشینی

بُرش در وزن و سایزهای مختلف

شاطریار یا سه کاره گِردبُر لواش گرد یا دایره‌ای

قابلیت خمیرگیری نرم را دارد