همه

دستگاه تنور نانوایی چرخدار حمل و نقل آسان

اینورتردار با قابلیت تنظیم سرعت

با نان درآور و سینی که قابلیت جداسازی را دارد

برای نانوایی های نان خشک ، لواش ، تافتون و غیره

دستگاه تمام اتوماتیک گِرد تافتون در تنور ماشینی
خمیر را به صورت گرد برش میزند

نحوه کاردکرد دستگاه سه کاره تمام اتوماتیک تافتون مشهدی در تنور دستگاهی

برگشت خمیر ندارد

کار کردن سه کاره گِردبُر تافتون در تنور دستگاهی یا ماشینی

خمیر را خشک نمیکند

شاطریار یا سه کاره گِردبُر تافتون دستگاهی

قابلیت خمیرگیری نرم را دارد

کار کردن دستگاه تمام اتومات گِرد تافتون در تنور دستگاهی

بُرش در وزن و سایزهای مختلف

با قابلیت تنظیم سرعت

دستگاه تمام اتوماتیک گِرد نان خشک در تنور ماشینی

بُرش در وزن و سایزهای مختلف

شاطریار یا سه کاره گِردبُر لواش گرد یا دایره‌ای

قابلیت خمیرگیری نرم را دارد

نحوه کارکرد دستگاه تمام اتوماتیک سه کاره تافتون سنتی

قابلیت خمیرگیری نرم را دارد ✅

دستگاه تمام اتوماتیک سه کاره گِرد تافتون در تنور گِلی

خمیر را خشک نمیکند ✅

روش کار دستگاه گِردبُر در تنور سنتی یا گِلی

برگشت خمیر ندارد✅

خمیر را به صورت گرد برش میزند✅

دستگاه اتومات تافتون

در تنور سنتی یا گِلی

تمامی محصولات تولیدی

گروه صنعتی آرسین کاو آذربایجان

را در تیزر دو دقیقه ای مشاهده کنید

تنور و نان در آور و سه کاره آذربایجان