تماس با ما

گروه صنعتی آذربایجان (افخمی) تولیدکننده تخصصی انواع تجهیزات و دستگاه های اتوماتیک نانوایی می باشد. این دستگاه ها از جدیدترین دستگاه های نانوایی است که با کمترین دخالت نیروی انسانی فرآیند خمیر کردن و پخت نان انجام می شود. این دستگاه ها که به شاطریار نیز معروف هستند می توانند راندمان نانوایی را توام با بهداشت بیشتر افزایش دهند.

    نشانی ما